Nieuwste ontwikkelingen project (hoog)begaafdheid

vrijdag 01 okt

Bijna twee jaar geleden is het project (hoog)begaafdheid bij Koers VO van start gegaan. Met het project willen we vo-scholen stimuleren om kennis op te bouwen over (hoog)begaafdheid en duurzaam aandacht vragen voor (hoog)begaafde leerlingen. We zetten hierbij nadrukkelijk in op het stimuleren van netwerken tussen scholen. In vogelvlucht de onderdelen die op dit moment lopen.

RITHA of Talentbegeleider VO
Net voor de zomer hebben deelnemers van 16 verschillende locaties meegedaan aan het scholingsaanbod. En ook deze maand starten 11 enthousiaste deelnemers aan een opleiding (RITHA of Talentbegeleider VO).

Intervisiebijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren
In de komende maanden volgen er intervisiebijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren in samenwerking met het Koersloket en voor collega’s die meededen met de ECHA-opleiding.

Preventieve aanpak: Peergroep voor (hoog)begaafde leerlingen
Op het Erasmiaans gymnasium is een goedlopende peergroep voor (hoog)begaafde leerlingen. We gaan met scholen in gesprek om na te gaan of deze (preventieve) aanpak op meer plekken kan starten. Samen met het Zuider Gymnasium en Feniks Ontwikkelingsbegeleiding (Utrecht) zetten we voorzichtige stappen om na te gaan of gespecialiseerde ondersteuning een antwoord kan zijn op hulpvragen in situaties waar begaafde leerlingen op school vastlopen.

Ook meedoen?
Na de herfstvakantie herhalen we de basismodule begaafdheid, opgeven hiervoor kan via deze link.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga terwisscha@koersvo.nl en Quen van Meer vanmeer@koersvo.nl