Nieuwste editie Koers VO in beeld

donderdag 18 feb

In november is de nieuwste editie verschenen van ‘Koers VO in beeld’. Elk jaar schrijven wij op wat we doen, waarom we het doen en hoe we het doen. ‘Koers VO in beeld’ bevat onder andere cijfers over leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), thuiszitters en afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen. Ook wordt er verslag gedaan van onze activiteiten en de vorderingen.

Impact coronamaatregelen
Voor schooljaar 2019-2020 geldt dat de impact van de coronamaatregelen zichtbaar is in ‘Koers VO in beeld’. Toch konden veel activiteiten, enigszins aangepast doorgaan, zoals het onderwijs op onze bovenschoolse voorziening OPDC, het werk van onze Koersconsulenten samen met de ondersteuningscoördinatoren, de beoordeling en afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en het testen van leerlingen (nieuwkomers) voor de internationale schakelklassen. De digitalisering van het onderwijs is in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft kansen opgeleverd en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Denk aan de groeiende mogelijkheden van afstandsonderwijs voor thuiszittende leerlingen. In schooljaar 2020-2021 blijven we anticiperen op de steeds veranderende realiteit rond passend onderwijs.

Alle scholen hebben een exemplaar ontvangen. De nieuwste editie is ook te lezen via onze website.

Een reactie: ‘Wat hebben jullie Koers VO goed in beeld gebracht! De uitdaging benoemd en wat me vooral aanspreekt hoe jullie de kwetsbaarheid rond de leerlingen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat wel signaleren maar niet van conclusies of oordelen voorzien. Dat is volgens mij een goede basis om open het gesprek te blijven voeren voor de kansen voor leerlingen bij de scholen.’

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Terpstra, terpstra@koersvo.nl.