Nieuws over team Koersloket

  • Posted on 21 april 2023

De organisatiestructuur binnen Koers VO is gewijzigd. Dat brengt ook wijzigingen mee voor het team Koersloket. Het team bestaat uit Koersconsulenten, medewerkers Expertisepool en collega's van de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT). Voor de zomervakantie neemt collega Peggy Olthof (voorheen coördinator Koersloket) afscheid van Koers VO i.v.m. pensionering. Koersconsulent Tamara Barroso heeft de overstap gemaakt naar Team Beleid en Innovatie binnen Koers VO waar zij o.a. verantwoordelijk is voor de samenwerking met de bij Koers VO aangesloten gemeenten buiten Rotterdam.


Naast de teamleider zijn er binnen team Koersloket ook drie meewerkend coördinatoren aangesteld. Iedere coördinator heeft een specifiek onderwerp onder de aandacht.

  • Coördinator Thuiszitters, overstap en plaatsing: Roos Struik
  • Coördinator Advies en arrangementen vo (OPDC, lwoo en pro): Diana Geukes
  • Coördinator Advies en arrangementen vso: Keetie Hobbel

Zij zijn meewerkend coördinator, wat betekent dat zij daarnaast ook Koersconsulent of gedragsdeskundige zijn. Wegens deze verschuivingen in de organisatie zijn er drie nieuwe Koersconsulenten gestart, het gaat om Jeanine Kooreman, Martijn van der Plaat en Esther van Vegten. Door deze veranderingen is de scholenverdeling van de Koersconsulenten aangepast. De meest recente scholenverdeling is altijd terug te vinden op onze website.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met de teamleider van team Koersloket, Martine Pauptit, [email protected]