• Home
  • Nieuws
  • Nieuws over het project begaafdheid van Koers VO

Nieuws over het project begaafdheid van Koers VO

  • Posted on 28 juni 2023

Subsidie voor peergroepen verlengd

Dit schooljaar hebben 18 scholen in ons samenwerkingsverband mooie stappen gezet in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Zij zijn gestart met peergroepen waar deze leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Het subsidietraject van afgelopen jaar wordt nog geëvalueerd, maar de eerste resultaten laten zien dat deze inzet van peergroepen een positief effect heeft op het welzijn van de leerlingen. Koers VO blijft de scholen komend schooljaar ondersteunen om deze veelbelovende ontwikkeling te verstevigen, zodat de groepen een blijvende plek in de scholen krijgen. Er is ruimte voor nieuwe scholen om zich aan te sluiten en de startsubsidie aan te vragen voor het oprichten van een peergroep. Meer informatie vind je via deze link. Voor vragen neem je contact op met Quen van Meer, [email protected].


Inzichtgevende studiecoaching

De train-de-trainer bijeenkomsten ’inzichtgevende studiecoaching’ van Saliko zijn inmiddels gevolgd door begeleiders van 19 schoollocaties. De reacties zijn zeer positief en de eerste eigen begeleidingsgroepen zijn al opgestart. Ook in het nieuwe schooljaar willen we deze training nog aanbieden. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].


Samenwerking po-vo voor begaafde leerlingen leidt tot addendum bij OKR

Dit jaar heeft een aantal scholen in Rotterdam-Oost samengewerkt om kennis te delen rondom de overstap van begaafde leerlingen. Hieruit is een addendum bij het OKR ontwikkeld, dat op kleine schaal is ingezet. Misschien ben je deze zelf al tegengekomen in de (warme) overdracht? Na evaluatie willen we het addendum komend schooljaar breed verspreiden. Heb je het addendum gebruikt, dan kun je via deze link jouw ervaringen doorgeven. Voor vragen neem je contact op met Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].