• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe ontwikkelingen in Dashboard Koers VO

Nieuwe ontwikkelingen in Dashboard Koers VO

  • Posted on 11 juli 2024

Koers VO heeft begin 2022 een intern dashboard ontwikkeld met realtime informatie over passend onderwijs op de scholen van de vereniging. Het bevat een scala aan belangrijke cijfers die schoolbesturen en scholen kunnen gebruiken om passend onderwijs vorm te geven en bij te stellen.


Doorontwikkeling
Nu alle schoolbesturen toegang hebben en het Dashboard Koers VO zowel intern als extern steeds meer gebruikt wordt, is het tijd geworden voor een doorontwikkeling. Het Dashboard Koers VO heeft dan ook per mei 2024 een nieuw uiterlijk gekregen, waar de gegevens op een meer logische plek staan en waar nieuwe informatie is toegevoegd. We hebben bijvoorbeeld de leerlingengegevens vso en regulier vo op één pagina gezet, waardoor de totale leerlingenaantallen beter inzichtelijk zijn.


Nieuwe tabbladen
Op het nieuwe tabblad ‘uitgekeerde bedragen’ kunt u overzichtelijk zien wat uw school/schoolbestuur uitgekeerd krijgt. Ook is er een tabblad ‘leerlingstromen’ toegevoegd, hierop staan de onder- en zij instroom en het aantal vsv’ers. In de toekomst willen wij hier nog meer relevante informatie aan toe te voegen. De tabbladen, TLV, OPDC en thuiszitters worden zoals afgesproken elke maand vernieuwd, in principe op de 1e vrijdag van de maand. De overige tabbladen worden aangepast op basis van de oktober/februari tellingen.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Marielle Agussalim, [email protected]. Let op: vanwege de privacy is toegang tot het dashboard over het algemeen voorbehouden aan schoolbestuurders, leidinggevenden en ondersteuningscoördinatoren op de scholen van Koers VO.