• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe kansen en mogelijkheden voor leerlingen

Nieuwe kansen en mogelijkheden voor leerlingen

  • Posted on 12 oktober 2023


Het nieuwe schooljaar is voortvarend gestart en samen werken we binnen Koers VO aan het optimaliseren van ons dekkend netwerk en, stapsgewijs, aan de route naar inclusiever onderwijs. Er zijn verschillende initiatieven gestart om dit mogelijk te maken. Zo lees je in deze nieuwsbrief meer over de Flexklas van STC vmbo college: een innovatief aanbod ontstaan vanuit beleid van Koers VO door goede samenwerking tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs en de gemeente Rotterdam! Ook is het gelukt om met alle samenwerkingsverbanden, de drie instellingsscholen van iHUB in Leidschendam en Gouda (vso) en Rotterdam (so), binnen het landsdeel Zuid-West met alle betrokken gemeenten een coalitie te vormen en gezamenlijk een subsidie aan te vragen voor door de overheid geïnitieerde af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. Voor alle partijen een belangrijke stap om een doorlopende leerlijn te borgen door in te zetten op een integrale aanpak en een intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.


Verder zijn we vanuit Koers VO dit schooljaar weer gestart met een aantal inhoudelijke netwerkbijeenkomsten. Schoolleiders kwamen bij elkaar voor een verantwoordingslunch waarin samen ervaringen en dilemma’s met de ondersteuning op school werden uitgewisseld. Een zinvolle en leuke bijeenkomst! In samenwerking met PPO Rotterdam organiseerde Koers VO een webinar over de juridische aspecten van toeleiding, aanmelding en zorgplicht, die als nuttig en leerzaam is ervaren. Er keken meer dan 400 mensen live mee! Deze week is de jaarlijkse PO-VO Conferentie gehouden, in goede samenwerking tussen FOKOR, de gemeente Rotterdam, Goed geschud en Koers VO. Je leest hierover meer in deze nieuwsbrief.


Kortom: iedereen is weer volop aan de slag voor de jongeren in onze regio. Binnen ons samenwerkingsverband zoeken we samen met schoolbestuurders, schoolleiders en professionals steeds naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle leerlingen die een beroep doen op passend onderwijs. Duidelijk is dat we dat als onderwijspartners niet alleen kunnen en veel meer kunnen bereiken samen met onze partners!


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO