• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe aanvragen aanwijzing lwoo en tlv praktijkonderwijs

Nieuwe aanvragen aanwijzing lwoo en tlv praktijkonderwijs

  • Posted on 30 mei 2024

Nu de aanmeldperiode voor de schoolverlaters verlopen is, worden er weer aanwijzingen lwoo en toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs (tlv pro) aangevraagd bij de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) van Koers VO.


We verwachten en zien dat er ook dit schooljaar weer kansrijk geadviseerd wordt. Bij zorgen over het niveau adviseren we onze scholen voor vmbo met lwoo en praktijkonderwijs om zo snel mogelijk met ouders en leerling te bespreken wat de leerling nodig heeft. Zo kunnen hier goede afspraken over gemaakt worden die bij voorkeur zijn vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het deskundigenadvies van de ABT kan hierbij helpend zijn. Dit deskundigenadvies is te vinden in Onderwijs Transparant, ongeveer een week nadat het besluit is verstuurd. De procedure voor de aanvragen is te vinden op onze website: Aanvraag lwoo of pro.


Koers VO heeft wettelijk gezien 8 weken de tijd om aanvragen te behandelen en een besluit te nemen over de aanvraag, mits een dossier compleet is aangeleverd. Wij doen echter onze uiterste best om aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. We streven ernaar om, indien mogelijk, zo veel mogelijk een besluit te nemen voor de zomervakantie zodat leerling, ouders en school duidelijkheid hebben over de aanvraag. Tijdens de zomervakantie zullen er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen.


Meer informatie?
Voor vragen of als je wilt sparren, kun je contact opnemen met de gedragsdeskundigen van de ABT, 010- 4842576 of [email protected].