Nieuw document OPDC schept heldere verwachtingen bij leerling, ouders en school

dinsdag 15 feb

Koers VO heeft in samenwerking met het OPDC en Eenheid Zorg een schema opgesteld dat leerling, ouders en school helpt om specifieke haalbare doelen te formuleren.

Te grote doelen, geen heldere verwachtingen
Als een leerling voor drie maanden naar het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) gaat, wordt er van tevoren besproken welke verandering nodig is om weer terug te kunnen keren naar school. Het gaat hier om veranderingen in het gedrag, houding of motivatie van de leerling.

Voorheen werd dit altijd besproken door de school en ouders. Vaak waren de doelen erg groot en veelomvattend, wat voor een jongere moeilijk te overzien was. De verwachtingen waren daardoor voor leerling, ouders en school niet altijd duidelijk. Ieder had hier zijn of haar eigen ideeën bij. En dan met name wanneer de doelen behaald zouden zijn.

Leerling, ouders en school beslissen samen over de gewenste verandering
Het OPDC liep hier al een tijdje tegenaan en riep de hulp in van Koers VO en Eenheid Zorg om hierover mee te denken. Uiteindelijk kwamen ze uit op een schema waarin zeven verschillende domeinen zijn geformuleerd. Binnen deze domeinen zijn 11 tot 12 subdoelen waaruit gekozen kan worden. Dit zijn helder opgeschreven doelen die voor de jongere, de ouders en de school duidelijk zijn.

School, ouders en leerling gaan met elkaar in gesprek over de gewenste verandering. En geven aan welke drie doelen daar volgens hen bij horen. Dit zijn de drie doelen waar de jongere aan gaat werken in het OPDC. De leerling heeft een positieve score als hij of zij deze doelen behaald heeft.

Daarnaast werkt de leerling in het OPDC aan ontwikkeling op alle zeven domeinen. Dit staat duidelijk weergegeven in het schema. Zo is voor iedereen helder dat aan verschillende dingen wordt gewerkt door alle activiteiten en trainingen die de leerling volgt in het OPDC. Iedereen weet nu wat de leerling in het OPDC doet en waarom. Door alle extra kennis en nieuwe dingen die de jongere heeft geleerd in het OPDC, kan hij of zij met een positief gevoel weer terug keren naar school.

Positieve reacties
Het schema staat in het document ‘Aanbod OPDC, doelen en evaluatie’ op onze website. De Koersconsulenten hebben na de kerstvakantie dit document met al hun scholen gedeeld. Een aantal scholen heeft hier al zeer positief op gereageerd. Het helpt hen in het gesprek met leerling en ouders.

Aan het einde van dit schooljaar wordt het document geëvalueerd om te bekijken waar nog een verbeterslag gemaakt kan worden. Het is een mooie stap in de goede richting!

Meer informatie?
Scholen die meer informatie willen kunnen terecht bij de eigen Koersconsulent.