• Home
  • Nieuws
  • Minister Paul op werkbezoek bij Koers VO en de Flexklas van het STC

Minister Paul op werkbezoek bij Koers VO en de Flexklas van het STC

  • Posted on 08 december 2023

Dat was een leuke nadere kennismaking met Mariëlle Paul, als demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, op 16 november jongstleden. Eerder ontmoette ik haar, toen nog in haar rol als kamerlid bij Stichting Bram in Ridderkerk, op uitnodiging van de bestuurders van OZHW, die alle samenwerkingspartners in de regio had uitgenodigd voor een bezoek én een goed gesprek in de zomer van 2023. 


Het was extra fijn haar te kunnen spreken op een plek in ons samenwerkingsverband Koers VO waar inclusief onderwijs ook al in praktijk gebracht is, net zoals in Ridderkerk. Want in de Flexklas van het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College krijgen jongeren voor wie regulier onderwijs niet vanzelfsprekend is, een passende onderwijsplek in een reguliere vo-context. Zo kunnen zij in hun eigen tempo onderwijs volgen, met meer aandacht en begeleiding. Ook professionals gaan inclusiever werken. De komst van een collega met specialistische expertise vanuit het gespecialiseerd onderwijs, leidt tot verbreding van kennis en expertise in het hele team. Door 'gewoon te doen' wordt inclusiviteit meer vanzelfsprekend. 


Lokaal en regionaal kan er veel en gebeurt er al veel! Het lukt steeds beter om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten door flexibele arrangementen te realiseren en ondersteuning in de klas of dichtbij de school te organiseren. En zo samen met elkaar een echt dekkend netwerk te vormen.
De samenwerking met het Rijk blijft wel hard nodig voor meer resultaat. Want een inclusieve praktijk realiseren vraagt meer dan de inspanningen van alle partners in een regio. Daarom hebben we in het gesprek met de minister ook opnieuw aandacht gevraagd voor de voorwaardenscheppende rol van het Rijk en hulp bij het wegnemen van de meest prangende drempels voor een inclusieve praktijk.


Als samenwerkingsverband Koers VO zijn we op de goede weg. En we weten dat we door samenhangend jeugdbeleid, meerjarige financiering en op inclusie gerichte huisvesting samen echt grote stappen op weg naar inclusie kunnen zetten.
De minister heeft aangegeven onder de indruk te zijn van de Flexklas en ervaringen uit het bezoek én onze aandachtspunten vanuit het gesprek mee terug te nemen naar Den Haag.


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO