Meer flexibiliteit onderwijs voor leerlingen met veel ondersteuning

donderdag 23 dec

De bedoeling is dat er meer ruimte komt in de onderwijsregels. Dat is goed nieuws voor leerlingen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Het gaat dan over de inhoud van onderwijs, onderwijstijd en de locatie. Ook wordt beoogd om 2,5% van het budget van samenwerkingsverbanden te flexibiliseren. Dit budget is bedoeld voor leerlingen die thuis zitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze daar fysiek of mentaal niet toe in staat zijn en leerlingen die dreigen uit te vallen. Het gaat om leerlingen tot 21 jaar. Het voornemen is dat vanaf januari 2023 gedurende vijf jaar enkele duizenden leerlingen gebruik kunnen maken van deze flexibilisering.

Reactie Koers VO op internetconsultatie
Het besluit om dit mogelijk te maken is op 1 november jl. in internetconsultatie gegaan. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Er zijn 56 reacties op het concept Besluit ingebracht. Koers VO en PPO Rotterdam hebben ook gereageerd. Lees hier de reactie van Koers VO.

Meer informatie?
Voor meer informatie gaat u naar de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl of Martine Pauptit, pauptit@koersvo.nl.