Los van alle kaders, samen experimenteren

maandag 17 sep

Samenwerking STC en Horizon: leerlingen op juiste plek met passende begeleiding

Sommige leerlingen in het speciaal onderwijs willen graag naar regulier omdat ze zo betere kansen krijgen voor hun toekomst. Mariëtte van Leeuwen, onderwijsbestuurder van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, werd hiermee geconfronteerd op haar speciaal onderwijsscholen en vond het tijd om hier iets mee te doen. Ze nam contact op met Manon Olde Monnikhof, directeur afdeling begeleiding van het Scheepvaart en Transport College voor vmbo en mbo. Samen besloten ze de stoute schoenen aan te trekken. Los van de kaders van hun organisaties zijn ze gaan experimenteren met dit vraagstuk. De samenwerking tussen STC en Horizon is geboren!

Korter en eerder, heen en weer
Manon geeft aan dat leerlingen vaak te lang in een situatie zitten die niet optimaal is. ‘We willen ervoor zorgen dat de leerlingen korter en eerder, heen en weer kunnen gaan tussen speciaal en regulier onderwijs. We hebben veel jongens op het STC die baat hebben bij een duidelijke basisstructuur die ze hanteren bij Horizon. De expertise die Horizon heeft kan onze docenten helpen en ondersteunen. En andersom kunnen de
docenten en begeleiders van Horizon weer praktijkkennis van ons opdoen uit het regulier onderwijs. We bekijken nu hoe we van elkaar kunnen leren. We maken een bewuste keuze in het uitwisselen van docenten om bij elkaar in de keuken te kijken.’

Optimale samenwerking op verschillende niveaus
‘Het idee is om toe te werken naar een kenniscentrum waar beide organisaties aan verbonden zijn.’ Mariëtte en Manon werken op bestuurlijk niveau samen. Ze willen de samenwerking zo vastleggen dat de organisaties elkaars kwaliteiten benutten en uitstijgen boven de bureaucratische processen. ‘Ondertussen werken de locaties Schreuder College Slinge en STC Anthony Fokkerweg samen op schoolniveau. Het pedagogisch klimaat wordt op beide locaties versterkt en we proberen de leerlingen van vso4 gemakkelijker te laten overstappen naar regulier. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om theorielessen te volgen bij Horizon en de praktijklessen bij STC. Ook op het niveau van de leerling werken de docenten van beide organisaties samen. Dit gebeurt hands-on. We proberen iets uit. Werkt het, dan gaan we door. Werkt het niet, dan stoppen we ermee. We willen leerlingen en docenten niet onnodig belasten.’

Huidige systeem is beperkend
‘We begrijpen dat het huidige systeem beperkend kan zijn. Stel dat je dit loslaat en voor een ander systeem kiest. Lost dat wat op of druk je ergens op en komt het ergens anders weer boven? Als we een patroon doorbreken, wat gebeurt er dan? We proberen te redeneren los van alle kaders.

Het vraagt iets van je docententeam, het management en de besturen. Daarnaast zou het goed zijn als het Ministerie begeleiding structureel zou faciliteren. Hier is winst in te boeken, er zijn nog mijlen te gaan. We zullen de mogelijkheden die de experimenteer-wet van OCW ons geeft optimaal benutten. Geef ons meer ruimte om te experimenteren!’

Niet betuttelend
‘In schooljaar 2018-2019 starten we met een training van docenten STC. Een teamleider van Schreuder College Slinge geeft de training aan het team van STC, dit om meer inzicht te krijgen in de kracht van het schoolbreed bieden van structuur, zoals dat gebeurt in het speciaal onderwijs. Dit doen we zonder dat het betuttelend wordt, de docenten bezitten al heel veel vaardigheden, het gaat juist om het versterken van die vaardigheden. Bijvoorbeeld: Hoe stem je een gezamenlijke structuur op elkaar af, hoe spreek je dat af en hoe spreek je elkaar aan. Waarom werkt structuur en welke 10 leerlingen zet je bij elkaar.

Naast de training zal vanuit het begeleidingsteam ondersteuning worden geboden in de klas. Er wordt gestreefd naar een vaste combinatie van inhoud (docent) en ondersteuning (begeleider). Ook hier zal er expertise bij Horizon worden gevraagd. Zo kunnen de docent en begeleider straks samen de verantwoordelijk voor het groepsproces in de klas dragen.’

Toekomstmuziek
‘STC heeft naast vmbo ook mbo op alle niveaus. Op langere termijn zou Horizon dichter bij het mbo gebracht kunnen worden, waardoor leerlingen makkelijker doorstromen naar mbo. Door alle expertises en kwaliteiten samen te voegen maken we weer een goede stap richting inclusief onderwijs.’

Voor meer informatie, neem contact op met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl of 010-4842576.