Laatste ontwikkelingen 2021 en voortuitblik 2022

donderdag 23 dec

En zo snel komt het eind van 2021 alweer in zicht. Wat is het toch jammer dat het onderwijs tegen de eerdere verwachtingen in ook in het afgelopen jaar weer veel te maken kreeg met de aanhoudende coronacrisis en de beperkende maatregelen die daarmee gepaard gingen. Scholen waren afwisselend open en dicht, zoals ook nu weer. Veel respect voor alle professionals die zich dag in dag uit inspannen voor hun leerlingen!

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. We nemen u zo vlak voor de kerstvakantie mee langs een aantal onderwerpen die actueel zijn voor passend onderwijs. Er zijn enkele mooie ontwikkelingen op het snijvlak onderwijs en (jeugd)hulp, een combinatie waar een aantal jongeren in ons samenwerkingsverband baat bij heeft. Een onderwerp dat gelukkig ook landelijk steeds meer aandacht krijgt omdat hier nog veel in valt te verbeteren.

En er is hard gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan voor de beleidsperiode 2022-2026. Ook de komende maanden zal hier veel tijd en energie ingestoken worden, om te komen tot een plan waar we de komende jaren als samenwerkingsverband goed mee vooruit kunnen. Om passend onderwijs voor iedere leerling in ons werkgebied mogelijk te maken.

Ter informatie laten we u tenslotte weten dat er per 1 januari aanstaande een wisseling in het bestuur van Koers VO plaatsvindt. Hieronder het bericht van de Raad van Toezicht.

“De Raad van Toezicht deelt hierbij mee dat Marieke (Dekkers) per 1 januari 2022 voorzitter van het College van Bestuur van Koers VO wordt. In het licht van het naderend pensioen van Jaap (van der Have) en de samenwerking in het afgelopen jaar heeft dit de voorkeur van zowel Jaap als Marieke. Jaap en Marieke hebben altijd in goed overleg de portefeuilles verdeeld. Zij zullen dat komend jaar gezamenlijk blijven doen, uiteraard in afstemming met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft afspraken gemaakt met Jaap in het kader van zijn pensionering begin 2023. Wij bedanken Jaap voor zijn jarenlange bijdrage als voorzitter van Koers VO. Marieke wensen we veel succes in deze nieuwe rol en we spreken graag ons vertrouwen in haar uit.”

Mede namens onze collega’s wensen we iedereen die deze nieuwsbrief leest een fijne en relaxte kerstvakantie toe en een goede start van het nieuwe jaar 2022!

Jaap van der Have en Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO