Koers VO onderzoekt tevredenheid van ouders

maandag 03 jul

Medewerkers van bureau Koers VO zullen de komende maand een telefonisch interview afnemen bij ouders.

Wat vinden ouders van de aanvraagprocedure tlv vso?
Koers VO wil graag weten in hoeverre ouders tevreden zijn over de aanvraagprocedures voor een toelaatbaarheidsverklaring vso. Hiervan willen we leren en het beleid verder ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen ouders en school is immers een randvoorwaarde voor het slagen van passend onderwijs. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we, zonder veel bureaucratie, kunnen achterhalen of het de goede kant uit gaat.

Folder ‘Naar het vso. Hoe werkt dat?’
In juni 2016 is Koers VO gestart met het verbetermeldpunt ‘Uit Koers’, waar ouders kunnen aangeven wat ze vinden van de procedure voor een plaatsing van hun kind in het vso, praktijkonderwijs, vmbo met lwoo of OPDC. Ouders kunnen hier hun positieve of negatieve ervaring delen, of een verbeterpunt melden. Zie ook onze folder ‘Naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hoe werkt dat?’ voor meer informatie over de overstap naar het vso in de regio Rotterdam.

Voor meer informatie: Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl; 010-4842576.