Koers VO in beweging

  • Posted on 22 februari 2023

Binnen onze organisatie is de organisatiestructuur gewijzigd. Per 1 februari jl. Zijn er drie teamleiders die ieder een eigen team aansturen, dat zijn de nieuwe teams Koersloket, Beleid & Innovatie en Bedrijfsvoering & Ondersteuning. Dit als opmaat naar de pensionering van Jaap van der Have in het tweede kwartaal van dit jaar en daarmee de wijziging van een tweehoofdig naar een eenhoofdig college van bestuur van Koers VO.


In deze nieuwsbrief is een interview opgenomen met onze directeur innovatie, Bertil Boshuizen, hij gaat per 1 maart van zijn pensioen genieten. We danken hem voor zijn enorme inzet voor Koers VO en voor de resultaten die hij met zijn eigen unieke aanpak heeft gerealiseerd voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte in onze regio.


Zoals je in voorgaande nieuwsbrieven hebt kunnen lezen heeft Koers VO afgelopen november bezoek gehad van de Onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en samenwerkingsverband. We zijn trots op de voldoende die we hebben gekregen. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op onze website.


Met de benoeming van Otto Jelsma, de nieuwe voorzitter van de RvT per 1 januari jl., is de Raad weer compleet. We kijken uit naar een goede samenwerking.


Eind december hebben we een via een ‘Impulsregeling Inclusie’ middelen toegekend aan alle schoolbesturen die aangesloten zijn bij Koers VO. Zoals de naam zegt is deze regeling bedoeld om een extra impuls te geven aan initiatieven en ontwikkelingen die zich in school of scholen binnen een bestuur voordoen op het gebied van inclusiever onderwijs. Ook samenwerkingen tussen scholen en schoolbesturen zijn mogelijk. Het stappen zetten op de route naar inclusiever onderwijs is een belangrijk onderwerp in ons ondersteuningsplan en we stimuleren deze ontwikkeling graag.


Marieke Dekkers en Jaap van der Have
College van bestuur Koers VO