Koers VO: Extra Nieuwsbrief 14 april 2020

woensdag 15 apr

Koers VO heeft weer een extra nieuwsbrief verstuurd met informatie over de actuele ontwikkelingen in het land aangaande passend onderwijs en de coronacrisis en over onze bereikbaarheid en werkzaamheden de komende weken.