Koers VO en schoolbesturen op weg naar een dekkend netwerk

maandag 03 jul

De schoolbesturen BOOR, Horizon en Yulius hebben samen een locatie voor vso cluster 4 gerealiseerd op de Hillevliet (Rotterdam-Feijenoord). Volgend schooljaar komt er een tweede locatie bij op de Quackstraat (Rotterdam-Charlois). Er wordt zo voldoende ruimte gecreëerd om het totale aantal leerlingen van een plek te voorzien. De drie schoolbesturen vso spannen zich in om middelen beschikbaar te stellen. Als de aannemer de locatie Quackstraat op tijd af heeft, zal deze in augustus in gebruik worden genomen. De drie schoolbesturen vso zoeken nog samen naar de beste invulling van de ruimtes.

Nauwelijks groei
Het aantal leerlingen in het vso is in de regio van Koers VO niet tot nauwelijks gegroeid. In de aangrenzende regio’s is het aantal echter wel gegroeid. Aangezien deze regio’s zelf geen vso-locaties hebben, maken ze gebruik van de vso-scholen in het Koers VO-gebied. Samenwerkingsverband Koers VO wil met de aangrenzende gemeenten en samenwerkingsverbanden vo naar oplossingen zoeken en hierover afspraken maken.

Monitor dekkend netwerk (v)so regio Koers VO
Koers VO start volgend schooljaar met alle samenwerkingsverbanden in de regio Zuid Holland Zuid met een monitor dekkend netwerk (v)so om inzicht te krijgen in ontwikkelingen van leerlingenaantallen speciaal onderwijs in de regio van Koers VO en de aangrenzende samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie: Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl; 010-4842576.