• Home
  • Nieuws
  • Koers VO brengt initiatieven inclusief onderwijs in beeld

Koers VO brengt initiatieven inclusief onderwijs in beeld

  • Posted on 25 januari 2024

In het kader van de Impulsregeling Inclusie heeft elk schoolbestuur vanuit Koers VO eind 2022 een budget gekregen om concrete initiatieven te ontplooien op het gebied van inclusief onderwijs. Deze regeling is bedoeld om per schoolbestuur één of meerdere initiatieven te ontwikkelen voor een innovatief dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio. Met als verwacht resultaat veel meer samenwerking tussen regulier- en gespecialiseerd voortgezet onderwijs.


Koers VO heeft de regie gevoerd in het proces van planvorming naar uitvoering. Er zijn in 2023 verschillende bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Zij spelen niet alleen een sleutelrol binnen hun eigen bestuur, maar zijn ook de verbindende schakel als het gaat om de inhoudelijke ontwikkelingen van de Impulsregeling Inclusie van hun schoolbestuur.


Leernetwerk inclusie
De werkgroep met vertegenwoordigers van schoolbesturen gaat vanaf 2024 verder als een leernetwerk inclusie met als doel om kennis en ervaringen te delen, de huidige initiatieven te volgen en te leren van elkaar. Koers VO is gevraagd om hier een coördinerende taak in te vervullen.


Video: initiatieven rond inclusief onderwijs
Zie ook het voorwoord: Koers VO heeft een video gemaakt van een aantal initiatieven die mogelijk zijn gemaakt vanuit de Impulsregeling Inclusie. Deze video is te bekijken op onze website.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Sonay Mizrak, [email protected].