Koers VO-bijeenkomsten voor scholen

donderdag 21 mrt

Elkaar kennen, ervaringen uitwisselen en kennis opdoen

Koers VO organiseert verschillende bijeenkomsten voor scholen die bij ons samenwerkingsverband aangesloten zijn. In deze nieuwsbrief kort aandacht voor bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren en directeuren.

Bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren over ‘schoolverzuim’

Op 14 en 28 januari zijn 40 ondersteuningscoördinatoren aanwezig geweest bij subregionale bijeenkomsten rond het thema ‘schoolverzuim’. Ook deze keer weer een combinatie van ‘met elkaar aan de slag gaan’ en praktische informatie.
De aanwezige ondersteuningscoördinatoren hebben met hun eigen Koersconsulent een of meer casussen besproken. Na de pauze heeft leerplicht een presentatie gegeven over de methodische aanpak voor schoolverzuim ‘MAS’. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.
De volgende bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren zijn op 18 en 25 maart met als thema ‘leerlingbesprekingen’.

Bijeenkomsten voor directies

Voor een terugblik op de directiebijeenkomsten van november verwijzen we u naar onze vorige nieuwsbrief. In april staan de volgende bijeenkomsten met directies gepland. Binnenkort ontvangen de directeuren hiervoor een uitnodiging.

Kijk voor een overzicht van alle Koers VO-bijeenkomsten op onze website, www.koersvo.nl/agenda.