Koers VO-bijeenkomsten schooljaar 2021-2022

vrijdag 01 okt

Tijdens onze bijeenkomsten leggen we dit schooljaar vooral nadruk op ‘oog voor de leerling, oog voor jou als professional, oog voor elkaar’. Hoe zorgen we voor een verschuiving van afwezigheid naar aanwezigheid van leerlingen? Hoe houden we onze ogen gericht op de leefwereld van jongeren en hun ouders? Maar ook hoe houden we hierbij oog voor elkaar als professionals? Ga voor een overzicht van alle bijeenkomsten naar de Agenda op onze website.

Een korte blik terug en een blik vooruit naar onze bijeenkomsten.

Terugblik webinar ‘Werken met pubers’ – Aletta Smits
Na een succesvolle online bijeenkomst in februari 2021 voor ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs, verzorgde Aletta Smits op 6 en 7 september 2021 nogmaals het webinar over het Puberbrein voor mentoren, docenten en overige geïnteresseerden. Aletta wist ook ditmaal de aandacht van de deelnemers erbij te houden door haar duidelijk herkenbare voorbeelden en humor.

Kijk achter het gedrag
Een puber leert veel, echter niet alleen dat wat jij als docent aanbiedt. En verwacht ook niet dat je op maandag het eerste uur allemaal frisse, enthousiaste leerlingen in de les hebt zitten, want wie heeft die lestijden bedacht. Het slaapritme is behoorlijk verstoord in de puberteit en de puber heeft een ander tijdsbesef, wat biologisch is bepaald.
Uiteraard zijn er consequenties als een leerling te vaak te laat komt. Maar ook goed om je te realiseren als je uit bent op gedragsverandering: pubers reageren beter op beloning dan op straf.
Luister ook oprecht naar de puber, kijk verder. Achter het gedrag dat ze laten zien, gaat een hele wereld schuil. Toon begrip, biedt structuur en heb vooral veel geduld!

Save the date: Fysieke bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren 11 oktober 2021
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Thema: (Dreigende) Thuiszitters – ‘Van afwezigheid naar aanwezigheid’ – interactieve kennisdeling met zaakonderzoeker Mandy Goudriaan (Taskforce Thuiszitters) en Bart van Kessel (Gedragswerk).
Voor: ondersteuningscoördinatoren en contactpersonen vso 3 en 4

Save the date: Webinar verzuimcoördinatoren 1 november 2021
Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur
Thema: ‘Van afwezigheid naar aanwezigheid’ – Aandacht voor preventieve aanpak terugdringen schoolverzuim (PATS) en ‘Oog voor jou’
Voor: verzuimcoördinatoren

Kijk ook in onze Agenda voor een overzicht van alle bijeenkomsten.