• Home
  • Nieuws
  • Koers VO bijeenkomsten 2024-2025 op website

Koers VO bijeenkomsten 2024-2025 op website

  • Posted on 11 juli 2024

De bijeenkomsten die Koers VO organiseert in schooljaar 2024-2025 zijn te vinden in de agenda op onze website. Dit is het voorlopige overzicht, het kan zijn dat er op basis van nieuwe ontwikkelingen of actualiteiten nog bijeenkomsten worden toegevoegd. Graag vragen we speciaal je aandacht voor de volgende bijeenkomsten in september, oktober en november.


Save the date: Bijeenkomst ‘Het zijn onze leerlingen’ – 24 september 2024

Op dinsdag 24 september van 14.30 - 17.00 uur starten we het schooljaar met een gezamenlijk moment voor ondersteuningscoördinatoren én hun collega’s uit het ondersteuningsteam in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Sofie Sergeant, hoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de Hogeschool Utrecht, vertelt ons deze middag over Inclusieve Pedagogie. Hierbij komen we langs vragen als: Hoe kunnen we samen werk maken van een onderwijsomgeving waarbij we voorbereid zijn op verschil? Wat betekent dat voor de ondersteuning op school? En hoe ontwikkelen we van denken op casusniveau naar denken op contextniveau? Bereid je voor op een inspirerende lezing. Na de zomervakantie volgt de uitnodiging.


Save the date: Verantwoordingslunch – 10 oktober 2024

Op donderdag 10 oktober 2024 vindt de Verantwoordingslunch plaats van 11.45 - 14.00 uur in HAL4 in Rotterdam, als onderdeel van het traject Anders Verantwoorden. Deze lunch is bedoeld voor de directeuren van alle vo-locaties binnen onze regio. Het delen van ervaringen met reflectie is onderdeel van de verplichte verantwoording van de ondersteuningsmiddelen 2023-2024. Tijdens de lunch gaan directeuren in groepjes met elkaar in gesprek over hun verantwoordingsbijdragen. Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: hoe is met het team gereflecteerd op de ondersteuning op school, wie zijn daarbij betrokken en wat is daarvan geleerd? Met de verantwoordingsbijdragen én de gesprekken daarover geven we binnen Koers VO vorm aan de bedoeling van verantwoorden, namelijk: reflectie om te kunnen groeien, én aannemelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Alle locatiedirecteuren hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de verantwoordingslunch.


Save the date: PO-VO Conferentie - 16 oktober 2024

Op woensdag 16 oktober 2024 vindt de PO-VO Conferentie plaats van 15.30 - 20.00 uur. 
Deze conferentie is voor alle onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de overstap van po naar vo in de regio van Koers VO. Dit jaar focussen we op inclusie en kansengelijkheid bij de overstap, waarover sprekers Ester Gould en Sarah Sylbing, makers van de serie Klassen (2020), hun inzichten delen. Middels nieuwe, uiteenlopende workshops gaan we met elkaar het gesprek aan over o.a. bewuste en onbewuste vooroordelen die het schooladvies kunnen beïnvloeden en het organiseren van een warme overdracht en passend onderwijs. Zo hebben we o.a. een workshop over hoogbegaafde leerlingen en de overstap, de verschillende leerwegen in het vmbo en over de STC Flexklas waarin vso leerlingen de kans wordt geboden in te stromen in het reguliere vmbo. De uitnodiging volgt na de zomervakantie. Voor meer informatie, ga naar PO-VO Conferentie 2024.


Save The Date: Onderwijsconferentie 2024 – 14 en 15 november
Op 14 en 15 november 2024 vindt de Onderwijsconferentie Rotterdam plaats. Deze conferentie is voor alle onderwijsprofessionals, van voorschoolse educatie tot voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs. De tweedaagse conferentie richt zich op het versterken van de samenwerking tussen onderwijswetenschap en de praktijk in Rotterdam. Deze conferentie biedt een unieke gelegenheid om het beste praktijkbewijs uit de Rotterdamse klaslokalen te ontdekken en te leren over evidence-informed methodieken en interventies die specifiek zijn afgestemd op de uitdagingen in ons onderwijs. Voor meer informatie, ga naar Onderwijsconferentie Rotterdam.


Voor een overzicht van alle Koers VO-bijeenkomsten in 2024-2025 ga naar de agenda op onze website.