• Home
  • Nieuws
  • Kijktip: Week van Inclusief Onderwijs

Kijktip: Week van Inclusief Onderwijs

  • Posted on 22 februari 2023


De week van Inclusief Onderwijs heeft plaatsgevonden van 6 t/m 10 februari. Het platform Naar Inclusiever Onderwijs heeft deze week georganiseerd. Er zijn verschillende interessante sessies geweest over actuele beleidsontwikkelingen rondom inclusief onderwijs, het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen, het belang van leerlingparticipatie, het samenspel tussen onderwijs en gemeenten. Op de laatste dag, vrijdag 10 februari, vond de slotbijeenkomst plaats in Den Bosch. Aan OCW en VNG werd door een interessante handreiking aangeboden: de ‘Handreiking ontwikkelagenda Inclusiever onderwijs voor gemeenten en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs’. De sessies zijn terug te kijken op: www.naarinclusieveronderwijs.nl