Kamerbrief over voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

donderdag 23 dec

Demissionair Minister Slob (OCW – Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft op 16 december jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs. Minister Slob heeft de verbeteraanpak in november 2020 gepresenteerd.

We zijn een jaar op weg na de landelijke evaluatie in 2021. Hoe gaat het nu met passend onderwijs? U leest het in de Kamerbrief en voortgangsrapportage passend onderwijs.