Intervisie project begaafdheid

woensdag 08 jul

In het najaar is een groep afkomstig uit 13 vo-scholen gestart met de opleiding van het ECHA-netwerk voor specialisten in hoogbegaafdheid. Op 12 juni is deze groep online bij elkaar geweest voor een eerste intervisiemoment.

De deelnemers hebben elkaar bijgepraat over hoe zij op school proberen aandacht te vragen voor de begaafde leerlingen en hoe hen te ondersteunen. Aan de hand van een intervisiemethodiek is een complexe casus besproken en zijn tips uitgewisseld. De groep wil graag samen verder om elkaar te ondersteunen bij het oppakken van de rol in de school. Hier gaan we dan ook komend schooljaar mee aan de slag als onderdeel van het project begaafde leerlingen.