Inspiratiesessies gemeenten

donderdag 29 apr

Samen toewerken naar ondersteuningsplan 2022-2026

Inspiratiesessies
Voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 is vanuit Koers VO het overleg gestart met de gemeentelijke partners Rotterdam, Lansingerland, Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Zuidplas en Krimpenerwaard.

Om samen met de gemeenten in onze regio te komen tot een ambitieus en gedragen pararaaf in het ondersteuningsplan, zijn onder leiding van extern deskundige Hanneke van Noort meerdere inspiratiesessies gehouden. Tijdens deze levendige digitale bijeenkomsten verkenden we op basis van verschillende onderzoeken wat mogelijke samenwerkingsvormen zijn tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten om jongeren beter te begeleiden op school. En welke ruimte er zit in de onderwijswetten en jeugdwet om dit mogelijk te maken.

Het verdere proces
De uitkomsten hiervan nemen we mee ter verbetering van de bestaande samenwerking met bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals. Ook zijn ze onderdeel van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) dat begin 2022 plaats vindt met de wethouders van de negen gemeenten.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl.