Impuls deskundigheid begaafdheid

maandag 03 mei

Koers VO werkt aan passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. We geven dan ook graag een impuls aan de deskundigheid op de scholen over begaafdheid, zodat ook de begaafde leerlingen gezien en ondersteund worden. Vanaf april starten verschillende mogelijkheden om te werken aan de deskundigheid in uw school. We werken hierin samen met Novilo/VO op Niveau en de Radboud Universiteit. Bekijk de flyer Impuls deskundigheid begaafdheid.

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de scholingen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat kan via deze link. Voor de RITHA en opleiding Talentbegeleider is de deadline voor aanmelding 1 juni. 

Meer weten?
Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl
Yolanda Klomp, klomp@koersvo.nl
Marijke Kwakernaak, kwakernaak@koersvo.nl