• Home
  • Nieuws
  • Hulp en creativiteit gevraagd voor zij-instromers in (voor-)eindexamenklassen

Hulp en creativiteit gevraagd voor zij-instromers in (voor-)eindexamenklassen

  • Posted on 20 oktober 2022


Bij het zoeken naar plekken voor leerlingen in (voor-)eindexamenjaren horen we vaak van scholen dat instromen in die klassen niet meer mogelijk is vanwege de PTA-toetsen. We wijzen er graag op dat hier na ‘het examenincident in Maastricht in 2018’ aanscherpingen en handreikingen over zijn vanuit de rijksoverheid.


In de Checklist PTA 2022-2023 en de Checklist Examenreglement 2022-2023, te vinden op de website van de VO-raad, staat dat er mogelijkheden moeten worden opgenomen in het examenreglement voor leerlingen die niet alle PTA-toetsen hebben kunnen doen, waarbij inhaaltoetsen een andere vorm mogen hebben dan de oorspronkelijke toetsen. De schooldirecteur kan beslissen over afwijkingen. Daarnaast wordt nadrukkelijker beschreven dat PTA-toetsen een afsluitend karakter moeten hebben, beperkt moeten zijn in aantal en een aantoonbare relatie moeten hebben met de verplichte examenstof. In de checklist staat dat veel scholen het gewenst vinden om maatwerk te bieden aan zij-instromers.

Wij denken dat dit kansen biedt voor leerlingen die in het (voor-)eindexamenjaar naar onze regio verhuizen of die anderszins tussentijds van school moeten wisselen.Meedenken?
Wil je met ons hierover meedenken? Neem dan contact op met Peggy Olthof, [email protected] of Catharina Leeuwis, [email protected].