HPC Zuidwijk ontwikkelt tijdlijn voor gesprekken met ouders

Friday 02 Jul

In vorige nieuwsbrieven hebben we als Koers VO aandacht besteed aan de pilot samenwerken met ouders en de manier waarop ouders hierbij betrokken zijn. Inmiddels is HPC Zuidwijk bezig met de laatste fase van deze pilot.
In gesprekken met ouders kwam naar voren dat ouders er behoefte aan hebben om te weten wanneer en waarom ze met school in gesprek gaan. Om hier meer duidelijkheid over te geven heeft de school een tijdlijn ontwikkeld. Stagebegeleider Philine Orvan en docent/mentor Lisa Kiela hebben met hun collega’s hieraan meegewerkt.

Input van leerlingen
De leerlingen konden ook hun input geven. ‘Je wil weten wat zij belangrijk vinden. En dat de gesprekken met ouders ook zinvol en betekenisvol zijn voor de leerlingen’, geeft Philine aan. ‘Het is fijn om korte lijnen te hebben en te weten wat er speelt in het leven van de leerlingen.’
Voor een compleet beeld is gesproken met leerlingen uit meerdere klassen. ‘Je merkt verschillen in leerlingen’, vertelt Lisa. ‘De leerlingen van de bovenbouw willen van tevoren weten waar het gesprek over gaat. Ze moeten het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen. Ze geven duidelijk aan wat zij belangrijk vinden om te delen met ouders. De leerlingen van de onderbouw willen wel betrokken worden, maar zien het vooral als iets dat de mentor regelt met hun ouders.’

Reële afspraken met ouders
‘Goede samenwerking met ouders is ondersteunend in de ontwikkeling van een leerling. Het is belangrijk dat het thuisfront erachter staat en dat er een duidelijk doel is. Zo zijn de lijnen korter en is het makkelijker om dingen te bespreken en reële afspraken te maken met ouders.’
Lisa: ‘Ik probeer de verbinder te zijn, en heb regelmatig contact met ouders. Ik pas dit aan, aan wat de ouder prettig vindt.’

Heldere kaders voor gesprekken met ouders
‘Ouders zijn soms nog zoekend waar ze bepaalde informatie vandaan kunnen halen. De tijdlijn zorgt voor kaders, en een eenduidige manier om met elkaar te werken. Zo is duidelijk wanneer wat besproken wordt met ouders en waarom. Ouders weten beter wat ze van onze school kunnen verwachten.’

Philine en Lisa zijn positief over de pilot. ‘Het is goed om met het team aandacht te besteden aan de samenwerking met ouders. Als team leer je van elkaar en het zorgt voor meer overeenstemming. Daarnaast is het goed om hierin ook verbeteringen door te voeren.’

Ook meedoen?
Interesse om ook met het hele schoolteam deel te nemen aan de pilot samenwerken met ouders? Neem dan contact op met Annemarie Rodenburg, rodenburg@koersvo.nl.