• Home
  • Nieuws
  • Hoe helpt Koers VO ouders en jongeren

Hoe helpt Koers VO ouders en jongeren

  • Posted on 08 december 2023

Het kan voorkomen dat ouders en jongeren er met school niet uitkomen om passende ondersteuning te krijgen. Koers VO kan dan op verschillende manieren hulp bieden. Zo kunnen ouders en jongeren informatie vinden op onze website of contact opnemen met het Ouder- en Jeugdsteunpunt passend onderwijs, via 010-484 2576 of het contactformulier. Vorig schooljaar hebben zo’n 190 ouders hier gebruik van gemaakt. De vragen gaan over: mogelijkheden passend onderwijs, vastgelopen communicatie met school, verhuizingen, of de zoektocht naar een andere school.


Als er bemiddeling nodig is tussen school en ouders, kunnen ouders terecht bij de ombudsman van Koers VO, Gerard Spierings. Hij zoekt samen met ouders en school naar een praktisch uitvoerbare oplossing. De ombudsman is, net als het Ouder- en Jeugdsteunpunt passend onderwijs, onafhankelijk in zijn advisering. Contact opnemen met de ombudsman kan via [email protected] of 06-291 875 12.


Als het voorgaande geen oplossing heeft geboden, kunnen ouders een klacht indienen over passend onderwijs bij het schoolbestuur of bij de geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Het samenwerkingsverband heeft hierbij een informatieverstrekkende rol. Ook kunnen ouders een klacht indienen over het samenwerkingsverband.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Helen Heemskerk, [email protected].