• Home
  • Nieuws
  • Hard werken aan oplossingen voor de capaciteitsproblematiek in onze regio

Hard werken aan oplossingen voor de capaciteitsproblematiek in onze regio

  • Posted on 30 mei 2024

In deze nieuwsbrief is er weer ruim aandacht voor de meest recente ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. 

Vanuit de brede Taskforce Dekkend Netwerk wordt met alle samenwerkingspartners hard gewerkt aan concrete oplossingen voor de capaciteitsproblemen in onze regio. Er is een gezamenlijk gevoel van urgentie. Oplossingen voor leerlingen die nu geen (passende) plek hebben zijn ook nodig binnen reguliere scholen, waardoor voor alle leerlingen in de komende maanden hopelijk snel een passend onderwijsaanbod beschikbaar is. 

Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen. Zo worden scholen in deze nieuwsbrief geattendeerd op het tijdig betrekken van zorg- en onderwijsspecialisten bij complexe situaties op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. En er is speciale aandacht voor professionalisering, we gaan starten met de leergang Wegwijs in Gedrag waar vo-scholen zich voor aan kunnen melden.In onze vorige nieuwsbrief werd een speciale 25 jaar Koers VO jubileum-editie aangekondigd van onze nieuwsbrief. We hebben ervoor gekozen om het verhaal van 25 jaar Koers VO uiteindelijk niet in de vorm van een nieuwsbrief uit te brengen, maar te plaatsen op de website. Lees hier hoe samenwerkingsverband Koers VO in 1999 begon en de ontwikkeling van onze vereniging.


Hartelijke groet,


Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO