Handreiking OPP en OPP-project

  • Posted on 11 juli 2024

Met behulp van inzichten uit de praktijk heeft het Steunpunt passend onderwijs een nieuwe handreiking over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ontwikkeld.
De handreiking biedt houvast voor een zo beknopt mogelijk OPP, dat wettelijke vereisten bevat, geen overbodige administratie vergt, functioneel is voor de aanpak op school en thuis, en helpend is voor de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld is: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren.


Nieuw: hoorrecht leerling
Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking. Voor meer informatie, ga naar Handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP).


Landelijk OPP-project
Ook is in opdracht van het ministerie van OCW een landelijk OPP-project opgezet voor 3 jaar (december 2023 tot en met december 2026). Deze opdracht omvat het verzorgen van train-de-trainer scholingen die gekoppeld zijn aan online praktijkbijeenkomsten, feedbackloops, onderzoek en masterclasses in het gehele land. De nieuwe handreiking voor het OPP van het Steunpunt Passend Onderwijs is hierbij leidend.


Train-de-trainer traject in Rotterdam

In Rotterdam wordt een train-de trainer traject geboden. Dit tweejarig traject, met een studiebelasting van 30 uur per jaar, is voor iedereen toegankelijk en kosteloos. We weten al van enkele scholen dat zij zich hiervoor hebben aangemeld.

Ook een aantal leden van het Koersloket neemt deel aan de train-de-trainer scholing. Zij trainen de overige leden van het Koersloket, zodat op termijn alle medewerkers van het Koersloket onze scholen kunnen ondersteunen bij het gebruik van het OPP.


Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie over dit OPP-Project, kun je contact opnemen via [email protected] of bekijk de website OPP-training.