• Home
  • Nieuws
  • Grote vraag naar ISK-onderwijs voor nieuwkomers

Grote vraag naar ISK-onderwijs voor nieuwkomers

  • Posted on 12 oktober 2023

In de zomerperiode is er vanuit Koers VO voor ongeveer 200 leerlingen een ISK-test afgenomen; de vraag is nog nooit zo groot geweest. Die testen zijn nodig om toegelaten te kunnen worden op één van de ISK-scholen in onze regio. Naast de vaste, wekelijkse testdag zijn er extra testdagen georganiseerd, waaronder één op het ferryschip waar tijdelijke woonruimte is gecreëerd voor 1500 bewoners die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam en regiogemeenten.


Oorzaken en kenmerken
De grotere vraag is te verklaren vanuit twee feiten. Er meldden zich simpelweg meer nieuwkomers aan dan gebruikelijk en daarnaast levert de taakstelling van gemeenten om statushouders op te nemen een forse groei op. Nieuwkomers die zich rechtstreeks bij Koers VO aanmelden voor een ISK-test, bestaat uit een grote verscheidenheid aan nationaliteiten, waarbij de grootste groep bestaat uit Syriërs. Daarnaast heeft een deel van de aangemelde leerlingen al wat kennis van de Nederlands taal elders in Nederland opgedaan; zij kunnen op de ISK-scholen verder in klassen voor gevorderden.


Prognose
De verwachting van het COA is dat de vraag hoog zal blijven. De Spreidingswet zal daar naar verwachting ook een rol in gaan spelen. Koers VO zet in ieder geval in op het zo snel mogelijk testen van leerlingen. Mochten er wachtlijsten ontstaan op de scholen, dan zijn de leerlingen in ieder geval voorzien van een advies. Dankzij de inspanningen van de samenwerkende schoolbesturen BOOR en LMC is dat tot op heden voorkomen, het is afwachten of dat zo zal blijven. Bij de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen is aandacht voor ‘worst-case-scenario’s’, waarbij de vraag naar capaciteit voorop staat. Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit en ambitie en ook speelt het ‘bewaken’ van de grenzen een rol. Het is niet de bedoeling dat leerlingen van buiten onze regio geplaatst worden op een ISK-school hier. De verwachting is dat er medio 2024 weer ruimte ontstaat doordat er dan een relatief grote uitstroom van leerlingen zal zijn; met name Oekraïense leerlingen zullen dan doorstromen naar reguliere klassen.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Koert Sauer, [email protected].