• Home
  • Nieuws
  • Flexklas STC vmbo college biedt kansen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs

Flexklas STC vmbo college biedt kansen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs

  • Posted on 12 oktober 2023

Binnen ons samenwerkingsverband zijn ondertussen verschillende initiatieven gestart op het gebied van inclusiever onderwijs. Vanuit Koers VO wordt gestimuleerd dat scholen voor regulier en speciaal onderwijs binnen Koers VO intensiever gaan samenwerken. Ter inspiratie delen we regelmatig een voorbeeld in deze nieuwsbrief. Nu aandacht voor de Flexklas van vmbo-school Scheepvaart- en Transport College (STC vmbo college) waarin deze samenwerking tot een mooi resultaat voor leerlingen heeft geleid.


Vanuit een veilige basis instromen in regulier vmbo
STC vmbo college is dit schooljaar gestart met de Flexklas. In deze klas kunnen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring vso toewerken naar instroom in een reguliere schoolklas. Er is in het gebouw van het STC een speciaal klaslokaal ingericht waar de leerlingen les krijgen van docent Leon van Nieuwkerk. Ook krijgen ze ondersteuning van pedagogisch medewerker Marieke van Zundert. ‘Omdat ik in de klas aanwezig ben en zie wat er gebeurt, kan ik gelijk op de situatie inspelen en de leerling persoonlijk begeleiden’, vertelt Marieke. ‘De leerlingen zijn erg gemotiveerd en vinden het fijn dat iemand ze ziet en helpt. Ook ouders zijn positief, zij geven aan dat hun kind weer met plezier naar school gaat, ontspannen thuiskomt en rust ervaart.’
Voor elke leerling wordt een persoonlijk plan gemaakt om in maximaal twee jaar te kunnen instromen in het reguliere vmbo. ‘De Flexklas is een veilige basis waar leerlingen kunnen oefenen binnen de school. Vanuit deze vaste startplek gaan ze steeds meer integreren en meer uren meedraaien in een reguliere klas, vertelt Amanda Vink, stafmanager beleid en ontwikkeling van STC.


Goede samenwerking met verschillende partijen
De Flexklas is een samenwerking van STC, Yulius, IHub, gemeente Rotterdam en Koers VO. Amanda geeft aan dat in het voortraject met de verschillende partijen veel gesproken is over de bedoeling: wat willen we bereiken en welke leerlingen hebben we voor ogen. Er zijn criteria opgesteld en leerlingen waar kansen voor werden gezien zijn benaderd voor de Flexklas. Dit schooljaar zijn acht leerlingen gestart, twee aanmeldingen lopen nog; er is plek voor maximaal 12 leerlingen.


Onderling kennis en expertise uitwisselen
‘Het is een leuk en leerzaam proces waarin regulier en speciaal onderwijs met en van elkaar leren’, vertelt Amanda. Docent Leon is vanuit vso-bestuur Yulius gedetacheerd bij STC en legt regelmatig contact met de docenten van het STC. ‘Zo wordt de Flexklas een onderdeel van de school en kan kennis van het speciaal onderwijs gedeeld worden met de rest van de school.’
Ze is blij met de start van de Flexklas: ‘Samen creëer je kansen voor leerlingen. Ik hoop dat meer scholen enthousiast zijn om zo’n klas te starten. Geïnteresseerde scholen zijn van harte welkom om een keer langs te komen bij het STC.’


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Sonay Mizrak, [email protected].