Extra waardering voor scholen die een stap verder gaan

vrijdag 14 dec

Scholen bieden een plek aan leerlingen die anders thuiszitten

In oktober zijn 50 scholen van samenwerkingsverband Koers VO geïnformeerd over de extra middelen die ze ontvangen als aanvullende waardering over schooljaar 2017-2018. Deze scholen hebben zich extra ingezet door leerlingen een onderwijsplek te bieden zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en niet thuis komen te zitten (zie toelichting onderaan ‘Indicatoren schooljaar 2017-2018’). In totaal is er ruim € 350.000 naar deze scholen overgemaakt.

Praktijkcollege Charlois: ‘Zo krijgen leerlingen zoveel mogelijk een normaal dagritme met onderwijs aangeboden, totdat ze terecht kunnen in het speciaal onderwijs.’

Leerlingen langer opvangen op school

Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, maar waarvoor nog geen plek is op een school voor speciaal onderwijs. In de tussentijd biedt de reguliere vo-school onderwijs aan deze leerlingen. Het Praktijkcollege Charlois is zo’n school. In schooljaar 2017-2018 hebben ze zes van deze leerlingen nog in huis kunnen houden. De school heeft gezorgd voor een aangepast rooster, huiswerkbegeleiding of dagbesteding. Zo krijgen de leerlingen zoveel mogelijk een normaal dagritme met onderwijs aangeboden totdat ze terecht kunnen in het speciaal onderwijs. De ouders van de leerlingen waren hier vanaf het begin bij betrokken. Door de goede contacten tussen het Praktijkcollege en de ouders konden zij begrip opbrengen voor de ontstane situatie.

Calvijn Business School: ‘Je voelt je verantwoordelijk. Je kent het verhaal van de leerlingen. Je wil niet dat ze thuis zitten.’

Vervelende situatie

Ook Calvijn Business School heeft twee leerlingen langer op school opgevangen omdat ze in afwachting waren voor een plek op een vso-school. ‘Als school voel je je verantwoordelijk voor deze leerlingen. Je kent het verhaal van de leerlingen. Het is een vervelende situatie voor hen, je wil niet dat ze thuis zitten, vertelt zorgcoördinator Marcella de Wit. ‘Uiteindelijk heeft de ene leerling een aantal maanden langer op onze school onderwijs gekregen, de andere leerling bijna een jaar. Als school is het ons gelukt, maar het is uiteraard geen wenselijke situatie. Soms gaf een leerling het bijna op, of ouders kregen juist de hoop dat hun kind eventueel toch nog bij ons op school kon blijven. Het was een bijzondere situatie. We hebben er geen spijt van, want dit wil je niet, voor niemand. Dit moesten we als school doen.’

‘We willen ervoor zorgen dat we met z’n allen sterker worden.’

Wensen

Hoe de scholen het extra geld gaan inzetten, daar denken ze nog goed over na. ‘Wij hebben een uitgebreid zorgteam op Praktijkcollege Charlois’, geeft Ingeborg Huijser aan. ‘Als zorgcoördinator zou ik meer willen inzetten op de structuur van de ondersteuning op school. Of op sociale vaardigheidstrainingen. Dat heeft afgelopen schooljaar zijn vruchten afgeworpen.’ Ook op Calvijn Business School wordt nog nagedacht over de besteding van het extra geld. Marcella de Wit: ‘Als zorgcoördinator wil je zoveel mogelijk leerlingen helpen. Dat kan door het versterken van mentoren en docenten door trainingen aan te bieden. Of trainingen aanbieden aan groepen leerlingen. We willen ervoor zorgen dat we met z’n allen sterker worden.’

‘Koers VO is blij dat scholen hun verantwoordelijkheid durven te nemen.’

Meedenken over aanvullende waardering?

Koers VO is zich ervan bewust dat het scholen veel tijd en aandacht kost om leerlingen ondersteuning te bieden en in huis te houden. Ook weten we dat het toelaten van een leerling die thuiszit spannend kan zijn. Want gaat het jou als school wél lukken? Deze aanvullende financiële bijdrage is bedoeld om onze waardering hiervoor te laten zien. We zijn blij dat scholen hun verantwoordelijk (durven te) nemen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel ons streven dat leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring zo snel mogelijk naar het speciaal onderwijs kunnen. Daarom is deze aanvullende waardering niet standaard, maar besluiten we jaarlijks welke specifieke situaties van toepassing zijn en waarvoor we extra middelen inzetten.
Wilt u meedenken hierin? Laat het ons weten. Wij zoeken altijd naar manieren om scholen die een extra stapje zetten om passend onderwijs een succes te maken, te waarderen. De middelen zijn natuurlijk altijd beperkt maar het gesprek voeren we graag.

Meer informatie

U kunt hiervoor contact opnemen met Jaco van den Berg, vandenberg@koersvo.nl of Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl, 010-4842576.

 


Indicatoren voor aanvullende waardering schooljaar 2017-2018:

1. Het aantal leerlingen dat een school heeft aangenomen waarvoor de Taskforce Thuiszitters de oplossing heeft moeten organiseren.
2. Het aantal thuiszittende vestigers/hervestigers met een extra ondersteuningsbehoefte dat de school heeft aangenomen.
3. Het aantal leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv), afgegeven tussen 1 april 2017 en 1 april 2018, dat een vo-school toch zelf nog onderwijs heeft geboden, geteld vanaf 60 dagen na verstrekken tlv.