Expertisepool biedt specialistische hulp op school

woensdag 14 feb

Voor sommige leerlingen is specialistische expertise vanuit Koers VO nodig. Dit zijn leerlingen op een v(s)o-school die te maken hebben met (langdurige) ziekte, fysieke beperkingen door niet aangeboren hersenletsel (NAH) of (psycho-)somatische problematiek.

De school kan deze expertise aanvragen via een consultatie in Onderwijs Transparant. De Koersconsulent van de school bespreekt met de medewerker van de expertisepool of specialistische hulp ingezet kan worden. Als dit aan de orde is, neemt de medewerker expertisepool contact op met de zorg-/ondersteuningscoördinator over aanpak en begeleiding van de leerling op school. Natalya Roelofs, Anneke van der Harst en Renée van Rennes zijn de drie medewerkers expertisepool van Koers VO.

Voor meer informatie: Peggy Olthof, olthof@koersvo.nl, 010-4842576.