Evaluatie Centrale AanmeldRoute

  • Posted on 11 juli 2024

Nu de lerende invoering van de Centrale AanmeldRoute in de laatste fase is willen we graag met betrokkenen van zowel de vo- als de vso-scholen en de samenwerkingsverbanden evalueren. We gaan met elkaar in gesprek over wat goed werkt en wat om verbetering vraagt. Als je het interessant vindt om hierover mee te praten, meld je dan bij de projectleider van de Centrale AanmeldRoute Marjolein Versluis, [email protected]. De gesprekken vinden plaats in oktober 2024.