En nu vooruit

  • Posted on 20 oktober 2022

We zijn trots op de publieksversie van ons nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026! We zijn in ons dagelijks werk van start gegaan met onze ambities en kijken terug op een inspirerende aftrap van de nieuwe beleidsperiode op 6 oktober jl. Inclusie was het overkoepelende thema, verder in de nieuwsbrief kun je hier meer over lezen.We kunnen plannen maken en bedenken, maar dat doen we niet alleen! We hebben daarbij betrokken schoolbestuurders, ondersteuningscoördinatoren, docenten nodig. Zij zetten zich dag in dag uit in voor de leerlingen in ons samenwerkingsverband. Met een groot deel van de leerlingen gaat het goed, maar een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. In de komende jaren gaan we samen met bestuurders, schoolleiders en professionals van Koers VO op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor leerlingen.


Niet alleen schoolbesturen en hun scholen hebben te maken met de onderwijsinspectie, dit geldt –terecht- ook voor een samenwerkingsverband passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen net als scholen iedere vier jaar een onderzoek van de inspectie. Bij Koers VO vindt het onderzoek aanstaande november plaats. Het onderzoek is intensief en bestaat uit verschillende onderzoeksdagen. Er zijn rondetafelgesprekken met bij Koers VO betrokken ouders, docenten, schoolleiders en beleidsmedewerkers vanuit enkele van de negen gemeenten. De Inspectie brengt een bezoek aan twee willekeurig gekozen scholen uit Koers VO. Daarnaast bezoeken ze de twee vestigingen van het OPDC. Op de afsluitende dag wordt het gesprek gevoerd afvaardigingen van onze RvT, OPR en ALV. Het jaarlijkse gezamenlijke overleg tussen de verschillende organen van de vereniging RvT, OPR, MR en CvB stond dit keer in het teken van dit aankomende bezoek. We kijken er met vertrouwen naar uit.


De herfstvakantie staat voor de deur. Even een week gas terugnemen om daarna weer met nieuwe energie verder te gaan. We wensen je alvast een goede herfstvakantie toe!


Hartelijke groet,

Marieke Dekkers en Jaap van der Have
college van bestuur Koers VO