Eerste subregionale bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren positief ontvangen

vrijdag 14 dec

Terugblik Koers VO-bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren oktober 2018

Op maandag 8 en 15 oktober hebben de eerste subregionale bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren plaatsgevonden. De Koersconsulenten hebben enthousiaste reacties gekregen over de combinatie van praktische informatie en ‘met elkaar aan de slag gaan’. Dit is waar de ondersteuningscoördinatoren behoefte aan hebben.

‘Dit is waar de ondersteuningscoördinatoren behoefte aan hebben’

Praktische informatie: PATS en expertisepool Koers VO

De middag begint met een presentatie over PATS (Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolverzuim) van CJG. Daarna vertellen de medewerkers expertisepool van Koers VO over wat zij voor scholen doen. Zij helpen begeleiders op school om mogelijkheden te creëren voor leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Dit kan gaan om leerlingen die hulp nodig hebben bij de overstap van basisschool naar middelbare school. Of als een leerling een aanpassing nodig heeft voor het officiële programma van examens en toetsen. Daarnaast kan de medewerker expertisepool meedenken over aanpassingen en voorzieningen in de school. De aanpak van de expertisepool bestaat uit maatwerk.

Feest der herkenning, maar ook leerzaam en verrassend

Aan de slag: samen casussen bespreken

Na de pauze gaan de ondersteuningscoördinatoren met hun Koersconsulent mee om samen 1 of 2 casussen te bespreken. Het is voor het eerst dat de Koersconsulenten alle ondersteuningscoördinatoren van hun scholen in een groep bij elkaar hebben. Het geeft gelijk de gelegenheid voor de coördinatoren van verschillende scholen om elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te delen hoe ze een casus aanpakken. Vaak een feest der herkenning, maar ook leerzaam en verrassend. De ondersteuningscoördinatoren vinden het prettig dat ze zo in een open sfeer professioneel met elkaar mee kunnen denken.

Aanmelden voor bijeenkomsten in januari 2019: aanpak schoolverzuim door leerplicht en gemeenten

De volgende bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren zijn gepland op 14 januari (subregio’s 4 en 5) en 28 januari (subregio’s 1 t/m 3).
Naast het bespreken van casussen, is dan aandacht voor de aanpak van schoolverzuim door leerplicht en de gemeenten. Ondersteuningscoördinatoren van scholen die zijn aangesloten bij Koers VO kunnen zich tot 20 december aanmelden voor de bijeenkomsten op 14 januari of 28 januari. Ook vertegenwoordigers van leerplicht zijn uitgenodigd.