• Home
  • Nieuws
  • Eerste editie Leergang Wegwijs in Gedrag voor voortgezet onderwijs

Eerste editie Leergang Wegwijs in Gedrag voor voortgezet onderwijs

  • Posted on 30 mei 2024

Scholen geven aan soms niet te kunnen bieden wat een leerling nodig heeft. We denken dat de leergang Wegwijs in Gedrag, waarin leraren leren om vanuit verschillende perspectieven naar gedrag te kijken, van grote betekenis kan zijn voor het voortgezet onderwijs. Door meervoudig perspectiefnemen ontstaat een verrijkt beeld op de situatie rond het gedrag van een leerling en zien leraren meer mogelijkheden voor het omgaan met het gedrag.


De leergang is ontwikkeld, ingezet en onderzocht binnen de samenwerkingsverbanden po IJmond en ppo Noord-Kennemerland. De resultaten van de leergang in het primair onderwijs waren veelbelovend. We willen de leergang graag inzetten in de regio. Met de schoolbesturen CVO, BOOR, OZHW, het Krimpenerwaard College en het Montessori Lyceum is in januari een subsidieaanvraag bij het NRO ingediend om onderzoek te doen naar de resultaten van de leergang in het voortgezet onderwijs. We wachten nog vol spanning op de uitslag van deze subsidieaanvraag.


Mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste editie

In het traject naar de NRO-aanvraag bleken veel mensen enthousiast over de leergang en meervoudig perspectiefnemen. Daarom bieden we volgend schooljaar al de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste editie van de leergang Wegwijs in Gedrag voor het voortgezet onderwijs. Interesse? Per schoollocatie kunnen maximaal twee docenten zich aanmelden en de groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers, wees er dus snel bij. Meer informatie over de leergang en hoe je je aanmeldt staat in deze flyer. Deadline voor aanmelding is 15 juni a.s.Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne Weijers, [email protected].