• Home
  • Nieuws
  • Een zieke leerling in de klas, wat nu?

Een zieke leerling in de klas, wat nu?

  • Posted on 08 december 2023

Wist je dat in elke reguliere klas gemiddeld drie leerlingen zitten met een chronische, somatische aandoening of langdurige ziekte? Een deel van deze zieke leerlingen heeft aanpassingen nodig in het schoolprogramma. Als school kun je hulp krijgen bij het bieden van onderwijs aan zieke leerlingen.


Waar kun je terecht voor hulp?
Je kunt via de Koersconsulent hulp inschakelen van de medewerker Expertisepool van Koers VO. Voor alle leerlingen met een (langdurige) somatische ziekte kun je voor informatie en advies ook terecht bij een regioconsulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Het merendeel van de scholen van Koers VO kan hiervoor contact opnemen met het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs. De scholen in Lansingerland vormen een uitzondering hierop, zij kunnen terecht bij 1801 Jeugd en Onderwijsadvies Zoetermeer. Beide organisaties maken deel uit van het landelijke kennisnetwerk Ziezon.


De medewerkers Expertisepool van Koers VO kennen de scholen en hun mogelijkheden over het algemeen heel goed. De consulenten OZL hebben korte lijnen met artsen en andere zorgprofessionals in ziekenhuizen en zijn meestal kortdurend betrokken. Zowel medewerkers Expertisepool Koers VO als consulenten OZL zijn op de hoogte van mogelijkheden voor aanpassingen in het schoolprogramma. De medewerker Expertisepool Koers VO en de consulent OZL stemmen waar nodig met elkaar af wie de casus oppakt. In sommige situaties zijn beiden betrokken en wordt nauw samengewerkt om de leerling en school optimaal te ondersteunen.


KlasseContact: niet naar school en toch in de klas

Consulenten OZL kunnen KlasseContact inzetten en doen dat veelvuldig. KlasseContact is een initiatief van KPN dat somatisch zieke leerlingen de mogelijkheid biedt om vanuit huis live deel te nemen aan de lessen op school. Met een speciale camera in de klas kan de zieke leerling vanuit huis 360 graden rondkijken in de klas en inzoomen op het bord. De docent, die een microfoon draagt, is altijd goed te verstaan. De leerling is in beeld, kan vragen stellen en zit als het ware gewoon in de klas. Zo blijft de leerling betrokken bij alles wat er in de klas gebeurt. KlasseContact wordt door zieke leerlingen erg gewaardeerd.  


Alleen de consulenten OZL kunnen KlasseContact aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de school of voor ouders. Ook voor zieke leerlingen bij wie een medewerker Expertisepool van Koers VO betrokken is, is de inzet van KlasseContact mogelijk. De medewerker Expertisepool Koers VO neemt dan contact op met het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs. De consulent OZL regelt alles rondom de aanvraag en is tijdens de plaatsing aanwezig. Voor de verdere begeleiding van de leerling blijft de medewerker Expertisepool Koers VO de eerste contactpersoon voor de school. Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen medewerkers Expertisepool van Koers VO en de consulenten OZL.


Meer informatie?

Voor vragen over begeleiding van zieke leerlingen kun je via de Koersconsulent contact opnemen met de medewerkers Expertisepool van Koers VO.