Een nieuwe start

vrijdag 01 okt

Inmiddels is het al weer een paar weken geleden dat schooljaar 2021-2022 is gestart.

Voor veel docenten en leerlingen was het weer spannend om te starten vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen en zorgen om besmettingen. Van een aantal scholen hoorden we dat er leuke, sociale activiteiten zijn georganiseerd om het schooljaar samen positief te starten. Gelukkig zijn op dit moment veel maatregelen op scholen opgeheven!

De medewerkers van Koers VO zijn ook weer gestart. We hebben een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen, waaronder een aantal nieuwe Koersconsulenten. In de nieuwsbrief kun je de nieuwe verdeling terugvinden.
Er wordt ondertussen hard gewerkt aan het Ondersteuningsplan 2022-2026, op verschillende terreinen is informatie opgehaald bij professionals, schooldirecties en schoolbesturen. Als college van bestuur hebben we met ieder schoolbestuur een goed gesprek gevoerd over de richting van ons samenwerkingsverband. We bouwen voort aan en borgen de ambities waar we de afgelopen jaren samen aan werkten en zien als stip op de horizon een route naar inclusiever onderwijs.

Jaap van der Have en Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO