Een nieuw ondersteuningsplan voor Koers VO

donderdag 14 apr

Een nieuwsbrief met actualiteiten van Koers VO terwijl er crisis is in Europa en alles op alles gezet wordt om Oekraïense leerlingen die gevlucht zijn naar Nederland continuïteit in onderwijs te bieden, in alle gemeenten in onze regio. Dat voelt wel eens alsof het bijt met elkaar. We hebben respect voor alle collega’s in het onderwijs die na, en eigenlijk nog in de coronacrisis zich ook nu weer inzetten voor onze jongeren en jongeren uit Oekraïne korter of langer durend de beste opvang en het beste onderwijs willen geven dat geboden kan worden. Chapeau voor jullie allen.

Dan toch maar het goede nieuws voor alle betrokkenen in ons samenwerkingsverband. Eens in de vier jaar doet zich voor dat er een nieuw ondersteuningsplan moet worden gemaakt, goedgekeurd, vastgesteld en ingeleverd bij de Onderwijsinspectie. Eerder deden we dat in 2014 en 2018, en nu is het ook weer zo ver. Op 5 april jl. hebben de leden ons ondersteuningsplan voor 2022-2026 goedgekeurd en dat is voor onze vereniging natuurlijk een heuglijk feit. We danken iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de totstandkoming: onze leden, alle onderwijsprofessionals, schoolleiders, leden van onze ondersteuningsplanraad (OPR), Raad van Toezicht, ambtenaren en wethouders van ‘onze’ negen gemeenten en onze collega’s van Koers VO. Het vergt altijd een strakke planning met vooral aandacht voor het draagvlak van alle belanghebbenden. We zijn trots op het resultaat en gaan er na de zomervakantie samen mee aan de slag. Natuurlijk blijven we allen de dingen doen die nodig zijn, goed gaan en gewaardeerd worden, maar er zijn ook nieuwe onderwerpen waar we aandacht aan gaan geven. Zodra het kan wordt ons ondersteuningsplan breed gedeeld, zie het eerste item hieronder. We kijken uit naar je mening en willen ook graag horen of je kansen ziet voor jouw leerlingen en/of jouw school. Laat het ons vooral weten.

Verder wordt er momenteel binnen de scholen en bij Koers VO hard gewerkt voor alle leerlingen uit groep 8 van het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs in de regio die de spannende overstap naar het v(s)o gaan maken. Dit jaarlijkse proces vindt plaats via De OverstapRoute. Net als vorig jaar kon 98 procent van alle aangemelde leerlingen terecht op hun school van eerste voorkeur. Voor tien scholen van Koers VO was een loting nodig. De loting vond op 31 maart plaats onder toeziend oog van de notaris.

In deze nieuwsbrief vind je weer een veelheid aan wetenswaardigheden en activiteiten rond passend onderwijs vanuit en rond ons samenwerkingsverband.

Hartelijke groet,

Marieke Dekkers en Jaap van der Have
college van bestuur Koers VO