• Home
  • Nieuws
  • Denk in mogelijkheden voor leerlingen

Denk in mogelijkheden voor leerlingen

  • Posted on 28 juni 2023

In gesprek met Anneke van der Harst, voormalig medewerker expertisepool


Op 5 mei jl. is Anneke van der Harst met pensioen gegaan. Ze heeft sinds 2017 bij Koers VO gewerkt als een van de medewerkers expertisepool. Onderstaand blikt Anneke terug op haar tijd bij Koers VO. Wat vond ze belangrijk in haar werk en wat hoopt ze aan de scholen te hebben meegegeven?


Positief het gesprek ingaan

Anneke vertelt dat ze als medewerker expertisepool erbij werd gehaald als de school hulp nodig had voor een leerling op medisch gebied. ‘Het gaat dan om leerlingen die langdurig of chronisch ziek zijn, of een lichamelijke handicap hebben. Het kan zijn dat ze moeite hebben met de acceptatie hiervan, omdat ze niet goed mee kunnen komen. Dit heeft natuurlijk invloed op van alles. Ze kunnen niet meer goed leren, ze kunnen hun huiswerk niet meer goed maken of ze vermijden problemen.’

Het allereerste wat Anneke deed, was kijken naar wat er allemaal wel kan. ‘Ik ga op een positieve manier het gesprek in. Elke situatie is anders, het is altijd maatwerk. We zoeken naar wat past voor leerling, ouders en school. Ik vond het vooral belangrijk om hun eigen ideeën los te weken. Ik kan wel van alles verzinnen, maar zij moeten het doen. Door het stellen van vragen komen ze zelf met oplossingen. Samen komen we dan tot een soort stappenplan.’ 


Aandacht, begrip en contact

‘In de loop van de jaren heb ik geleerd dat het belangrijk is om aandacht te hebben, begrip te krijgen en contact te houden. Als een leerling langer ziek is, is het van belang dat de school al vanaf het begin goed contact onderhoudt met leerling en ouders. De leerling voelt zich dan gezien en gehoord. Zo kan de school ook begrip krijgen voor de situatie. En is het voor de leerling makkelijker om na een periode van afwezigheid, weer terug te keren naar school.’  


Kennis overdragen

‘Vaak is het zo dat een leerling niet beter wordt, maar wel goede resultaten haalt. In de gesprekken met leerling, ouders en school benoemde ik daarom alles wat goed ging. Het is een bepaalde manier van denken en kijken naar de situatie. Zo droeg ik mijn kennis over aan de school, waardoor de attitude binnen de school veranderde. Vaak zag ik dat de school bij een volgende leerling pas later mijn hulp inschakelde, omdat ze het zelf al konden oppakken. Dat is wat je hoopt, dat de school de situatie van de leerling beter begrijpt en hiermee aan de slag kan.’ 


Regulier als het kan
Anneke is van mening dat leerlingen die ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben, zoveel mogelijk onderwijs op een reguliere school moeten kunnen volgen. ‘Met slim organiseren, aanpassingen bedenken en kijken wat er allemaal wel kan, kun je deze leerlingen binnen het regulier onderwijs houden. Het heeft meerwaarde voor hen, maar ook voor hun klasgenoten omdat ze in contact komen met allerlei verschillende leerlingen, waardoor ze al jong leren dat inclusie en diversiteit normaal is. Dat is dan hun referentiekader. Je ziet dit ook bij Rayan, een leerling met een progressieve spierziekte die succesvol onderwijs volgt op Melanchthon Bergschenhoek (lees zijn verhaal). Door mijn werk als medewerker expertisepool hoop ik dat ik hiermee het begrip inclusie handen en voeten heb gegeven op een aantal scholen.’ 


We bedanken Anneke voor wat ze heeft betekend voor Koers VO en wensen haar het allerbeste toe!