• Home
  • Nieuws
  • De verantwoordingslunch: een reünie in Italiaanse sfeer

De verantwoordingslunch: een reünie in Italiaanse sfeer

  • Posted on 20 oktober 2022

Daar zaten we dan, een grote groep schoolleiders en andere collega’s van de vo-scholen in onze regio. Het was 6 oktober en tijd voor de verantwoordingslunch!


Een aantal deelnemers bekende er best een beetje tegenop te zien. Want ja, verantwoording klinkt best spannend en voelt toch als ‘gecontroleerd worden’. Dit terwijl het traject ‘anders verantwoorden’ juist bedoeld is om gemeenschapsgeld voor passend onderwijs niet alleen te verantwoorden omdat het moet, maar omdat het je school helpt groeien en ontwikkelen in het organiseren van passend onderwijs op school. Iedereen bleek bovendien goed voorbereid op de uitwisseling over ondersteuning met zijn of haar collega’s. Vooraf was het alle scholen namelijk gelukt om een bijdrage te plaatsen op het verantwoordingsplatform zo dat alvast voor iedereen zichtbaar was wat reflecteren op de ondersteuning op elke schoollocatie had opgeleverd.


In Trattoria Sophia ging iedereen - na een korte check-in - in kleine groepjes aan tafel. Onder het genot van een heerlijke Italiaanse lunch werd druk uitgewisseld over welke keuzes scholen maken in de ondersteuning, hoe zij daar zelf op reflecteren en wat ze daarvan leerden. Gesprekstips en voorbeeldvragen op iedere tafel zorgden voor houvast.


Voor beleidsmedewerkers van Koers was het hier even ‘op de handen zitten’. Erop vertrouwen dat elke tafelgroep er zelf voor zou zorgen dat de verhalen achter ieders bijdrage gedeeld zouden worden vanuit oprechte interesse in elkaar. Maar als deelnemers dan opmerken: “Ik moet op veel gebieden verantwoorden, wat vaak niets anders is dan bureaucratie, maar hier heb ik wel echt iets aan.” En: “Ik dacht vooraf wel oei, dat is 2 uur uit mijn agenda, maar dit zouden we eigenlijk wel twee keer per jaar moeten doen”, dan weten we dat we met elkaar op de goede weg zijn. Wat een fijne aanpak.


Het traject ‘anders verantwoorden’ gaat dus door in de nieuwe ondersteuningsplanperiode. Steeds zetten we samen een volgende stap, op basis van de ervaringen, waarbij het delen van de verhalen achter de verantwoordingsbijdragen, een belangrijk ingrediënt zal blijven. Een aantal aanwezigen heeft al toegezegd mee te willen denken over wat een passende vervolgstap kan zijn. De vorming van een echt verantwoordingsnetwerk binnen Koers VO.Interesse om mee te denken?

Als je ook wilt meedenken over het vervolg, neem dan contact op met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].