• Home
  • Nieuws
  • De verantwoordingslunch 2023 voor schoolleiders: zinvol én leuk!  

De verantwoordingslunch 2023 voor schoolleiders: zinvol én leuk!  

  • Posted on 12 oktober 2023

De start van de herfst was dit jaar ook op de dag van de tweede verantwoordingslunch. Een groep van 56 schoolleiders en 13 teamleiders/ondersteuningscoördinatoren van vo-scholen in onze regio kwam samen in De Fruitvis in Rotterdam-Delfshaven.


Na een korte check-in ging iedereen in kleine groepjes aan tafel en werd er onder het genot van een lekkere lunch druk uitgewisseld over de ervaringen en dilemma's met ondersteuning op school. Zoals: beperkte plekken in (externe) zorgtrajecten, veel verschillende hulpverleners voor één leerling (die daardoor aan zichzelf gaat twijfelen), en hoe ga je in je ondersteuningsvragen om met de diversiteit van leerlingen? Andere vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: ‘Wat is de gedachte achter de keuze om leerlingen op school wel of juist niet zelf naar de ondersteuningscoördinator te laten gaan, en wanneer stel je wel of niet een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) op?’

Bij elkaar was 86% van de locaties vertegenwoordigd bij de lunch en had 97% zijn bijdrage op het verantwoordingsplatform geplaatst. Een mooie score, alleen nog niet de 100% die we nodig hebben. Deze maand krijgen alle afwezigen de vraag om hun reflecties alsnog te delen met collega-scholen en daarmee de verantwoording over 2022-2023 af te ronden.


Of het voeren van dit soort gesprekken zinvol is? Zeker, dat was te merken aan alleen al de blije gezichten na afloop en de positieve opmerkingen: ’Leuk om collega's te spreken die je normaal niet spreekt en ook van andere type scholen, volhouden zo!’ Of: ’Echt goed dat we het verantwoorden op deze manier doen. Als je toch eens wist hoeveel ik moet verantwoorden op papier zonder dat ik daar iets aan heb’. En: ’Het is lastig om hier tijd voor te maken, maar ik vind het fijn en goed om het gesprek te voeren over m'n eigen school en tips te krijgen van anderen die het heel anders doen.’


We zitten op de goede weg. De insteek van drie jaar geleden was immers: zorgen dat het verantwoorden van ondersteuningsgeld niet alleen wordt ervaren als iets dat moet, maar vooral als iets wat helpt en misschien zelfs leuk kan zijn. Zijn we er al? Nee dat niet, deze andere manier van verantwoorden is soms nog steeds wennen en wordt door sommigen nog als vrijblijvend ervaren. Ook het gesprek over ondersteuning kan breder gevoerd worden: met de docenten, leerlingen, ouders en ondersteunend personeel.


Om dat gesprek te stimuleren kreeg iedere locatie na afloop een potje mee met 50 prikkelende vragen over de ondersteuning op school, als hulpmiddel voor gesprekken in bijvoorbeeld de personeelskamer en het ondersteuningsteam. We zijn heel benieuwd wat dit oplevert en of we daar iets van terugzien in de bijdragen van volgend jaar.   


Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].