De OverstapRoute: wat gaat goed en wat kan beter?

woensdag 08 jul

Sinds dit schooljaar zijn de regionale afspraken voor de overstap van het po naar het vo vastgelegd in De OverstapRoute en ondergebracht bij Koers VO. Naast het zorgen voor een transparant proces is ingezet op heldere communicatie. Voor scholen en ouders zijn een boekje en OverstapRouteKaarten gemaakt. De acties voor scholen communiceerden we via De OverstapRouteMail.

Tevredenheidsonderzoek
Uit een tevredenheidsonderzoek onder scholen en ouders is de eerste indruk dat we goede stappen hebben gezet. Uit de tot nu toe 167 reacties vanuit scholen (waarvan 114 uit het basisonderwijs) blijkt dat veel mensen tevreden zijn over de afspraken en agenda. De oudervragenlijst is door 210 ouders ingevuld. Het blijkt dat De OverstapRouteKaart bij meer dan de helft van de ouders (nog) niet bekend is. Wel is voor 90% van de ouders duidelijk hoe en wanneer zij hun kind konden aanmelden op een vo-school.

Voorbereiding schooljaar 2020-2021
Op dit moment werken we aan de procedure en teksten voor volgend schooljaar. De tips van ouders en scholen uit het tevredenheidsonderzoek én de signalen uit de praktijk gebruiken we om het overstapproces en de communicatie voor komend schooljaar te verbeteren. De voorgenomen wijzigingen liggen inmiddels bij alle schoolbesturen zodat zij hun standpunt kunnen bepalen. Begin oktober wordt de definitieve OverstapRoute 2020-2021 vastgesteld.