• Home
  • Nieuws
  • De OverstapRoute 2023-2024 is klaar voor de start

De OverstapRoute 2023-2024 is klaar voor de start

  • Posted on 12 oktober 2023

De OverstapRoute voor schooljaar 2023-2024 is klaar. In september zijn alle scholen in de regio van Koers VO hiervan op de hoogte gebracht.


Dit schooljaar maken de leerlingen in groep 8 voor de eerste keer een doorstroomtoets. Alle informatie daarover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier lees je ook wat deze nieuwe wet voor de basisscholen betekent om te komen tot een passend schooladvies.


Alle informatie over de overstap naar de middelbare school kun je vinden op De OverstapRoute - Koers VO voor scholen en op De Overstaproute voor Ouders - Koers VO voor ouders.


Communicatie voor en met ouders
Omdat de aanmeldperiode en werkwijze voor praktijkonderwijs, vso-3 en vso-4 dit schooljaar is aangepast naar aanleiding van de Doorstroomtoetswet, hebben we hierover aparte informatieve documenten voor ouders gemaakt, te vinden op bovengenoemde websites van De OverstapRoute. Deze documenten zijn een coproductie van De OverstapRoute en de vertegenwoordigers van pro en vso. Zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen ouders hiernaar verwijzen.


Alle scholen hebben inmiddels de ansichtkaarten van de OverstapRouteKaart voor leerlingen en ouders ontvangen. N.B. Op de websites van De OverstapRoute staat De OverstapRouteKaart mét toelichting voor ouders bij elke stap (zie de toelichting vanaf pagina 2).


Voor de ouderinformatieavonden die basisscholen organiseren over de overstap, is een PowerPointpresentatie over De OverstapRoute beschikbaar, met communicatietips via de notities onder de slides.


Meer informatie?

Voor vragen kun je contact opnemen met Team De OverstapRoute, [email protected].