De OverstapRoute 2021-2022 is klaar voor de start

vrijdag 01 okt

De OverstapRoute 2021-2022 is weer gereed. In september zijn alle scholen in de regio van Koers VO hiervan op de hoogte gebracht.

U kunt alle informatie over de overstap naar de middelbare school vinden op www.deoverstaproute.nl. Voor ouders is de belangrijkste informatie te vinden op de speciale ouder-pagina op onze website.

Digitale toolbox voor scholen
Nieuw dit jaar is een digitale toolbox voor scholen. Hiermee reiken we scholen communicatiemiddelen aan om op hun websites en social media aandacht te geven aan de stappen van De OverstapRoute. Het is een extra manier om ouders te informeren.

Klankbordgroep
Het voornemen is om dit schooljaar een klankbordgroep ‘De OverstapRoute’ voor intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren (of andere intakefunctionarissen vo) op te zetten. Houd voor verdere informatie De OverstapRouteMail in de gaten. Uw school kan zich opgeven voor de OverstapRoutemail via onze website.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Team De OverstapRoute, deoverstaproute@koersvo.nl.