Collegiale visitatie als spiegel voor je school

donderdag 14 apr

Al een aantal jaren biedt de VO-raad scholen aan om mee te doen aan een “collegiale visitatie”.

Collega’s van andere scholen komen bij een school op bezoek om mee te kijken en bevindingen te delen over door de school vooraf gestelde ontwikkelvraag. Het visitatieteam bezoekt lessen en heeft gesprekken met schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders (afhankelijk van de ontwikkelvraag). Aan het eind van de dag deelt het visitatieteam wat zij gezien en gehoord hebben. Deze bevindingen geeft de school zicht op waar ze staat, wat goed gaat of wat beter kan. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan de professionalisering van de schoolorganisatie. De collega’s die deelnemen volgen altijd eerst een door de VO-raad georganiseerde training.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de VO-raad, info@voortgezetleren.nl of met Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl.