Bijna zomervakantie

vrijdag 02 jul

Aan het einde van een schooljaar vol uitdagingen ontvang je hierbij onze laatste nieuwsbrief van 2020-2021. Een schooljaar dat 12 maanden lang in het teken stond van de maatregelen rond het coronavirus. Veel maatregelen raakten scholen direct: lockdowns, gedeeltelijke openstelling, hybride onderwijs en zaken als mondkapjesplicht en sneltesten. Onze complimenten aan alle onderwijsprofessionals hoe jullie met deze uitdagingen zijn omgegaan. En dat ondanks alle nieuwe roosters en regels, leerlingen centraal zijn blijven staan! We hopen natuurlijk op een rustiger verloop van schooljaar 2021-2022.

In deze nieuwsbrief lees je hoe we als vereniging bezig zijn met passend onderwijs. We zijn trots op het grote Verantwoordingsfestival van Koers VO van maandag 28 juni jongstleden. Scholen gingen met elkaar in gesprek over verantwoorden én ontwikkelen. Als je erbij aanwezig was: fijn, en dank voor je bijdrage. Was je niet in de gelegenheid dan kun je binnenkort de opnames terugkijken. Verderop in deze nieuwsbrief kun je meer over het festival lezen.

Op weg naar onze nieuwe beleidsperiode zijn we als bestuur onlangs in gesprek gegaan met de wethouders onderwijs en jeugd van alle negen gemeenten in de regio van Koers VO. In deze informele gesprekken hebben we input opgehaald voor ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

Ook noemenswaardig is dat in de samenstelling van onze Raad van Toezicht (RvT) het één en ander is veranderd. Koers VO gaat naar een RvT van vijf personen, waarvan drie onafhankelijke leden. In de algemene ledenvergadering van 22 juni jl. is Maurice Jansen benoemd tot nieuw lid. Van harte welkom Maurice, we kijken uit naar een goede samenwerking. Momenteel loopt de werving voor een nieuw lid van de RvT vanuit één van de vijf vso-leden van onze vereniging.

We willen iedereen, ook namens alle collega’s bij Koers VO, een goede zomervakantie toewensen! Een vakantie waarin we er weer -meer- op uit kunnen. En kunnen opladen! Zodat we eind augustus allemaal weer met nieuwe energie kunnen starten aan schooljaar 2021-2022.

Jaap van der Have en Marieke Dekkers
college van bestuur Koers VO