Bijna vakantie

vrijdag 01 jul

Hierbij ontvang je onze laatste nieuwsbrief voor het schooljaar 2021-2022. Een schooljaar dat in het teken stond van het zoeken naar een nieuwe balans.

Dit schooljaar waren er gelukkig veel minder maatregelen rond het coronavirus dan voorgaande jaren, maar toch waren de gevolgen van corona merkbaar in het onderwijs. Vooral het welbevinden van de leerlingen stond overal hoog op ieders agenda.

In deze nieuwsbrief lees je hoe we als vereniging stappen zetten in het passend onderwijs. Ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 is ondertussen door de verschillende organen goedgekeurd. Op 6 oktober organiseren we daarom een evenement dat in het teken zal staan van het nieuwe ondersteuningsplan. Verderop in de nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Na de zomervakantie verspreiden we een korte, handzame versie van ons ondersteuningsplan.

In de ALV van 21 juni 2022 is Esmée Smit (voorzitter CvB van Stichting BLICK op onderwijs) benoemd. Evelien van Dijk is in dezelfde vergadering herbenoemd als RvT-lid, op voordracht van de OPR. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Chris Kuiper, voorzitter van de RvT/ALV. Hij is negen jaar lang verbonden geweest aan onze RvT en ALV.

We willen iedereen, ook namens alle collega’s bij Koers VO, een goede zomervakantie toewensen! Fijn om weer op te kunnen laden, zodat we eind augustus allemaal weer met nieuwe energie kunnen starten aan schooljaar 2022-2023.

Hartelijke groet,

Marieke Dekkers en Jaap van der Have
college van bestuur Koers VO